Το Misophonia@School Μάθημα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Οι μαθητές με μισοφωνία μπορούν να ζήσουν την καθημερινή σχολική ζωή σαν κάτι που πρέπει να αποφευχθεί επειδή αισθάνονται ότι βρίσκονται σε εχθρικό περιβάλλον. Αισθάνονται θυμωμένοι για τη συμπεριφορά των συμμαθητών τους (γιατί παράγουν τόσο πολλά ερεθίσματα για μένα;) καθώς αυτά τα γεγονότα ενεργοποίησης τους εμποδίζουν να δώσουν προσοχή στη μελέτη, τα μαθήματα κλπ. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η έλλειψη ικανότητας προσοχής οφείλεται σε μισοφωνικούς ανθρώπους που έχουν νευρο-άτυπο εγκέφαλο. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Misophonia για εκπαιδευτικούς θα παρουσιάσει όλες τις εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και συμπεριφορικές στρατηγικές για να βοηθήσει τους μαθητές με μισοφωνία κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους σχολικής ζωής.