Η εφαρμογή Misophonia@School για κινητά

Η εφαρμογή Misophonia Mobile, που θα χρησιμοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας, θα καταστήσει τους εκπαιδευτικούς σε θέση να υποβάλουν αίτηση και να εφαρμόσουν ένα καινοτόμο πρωτόκολλο διαλογής για να διαχωρίσουν τους μαθητές με μισοφωνία. Η κύρια ιδέα πέρα από αυτό είναι να παρέχουμε στους εκπαιδευτικούς μια σειρά από ήχους ή καταστάσεις "ενεργοποίησης" (ήχοι και καταστάσεις που συνήθως προκαλούν τα μισοφωνικά θέματα να αισθάνονται άσχημα) που μπορούν να παρουσιαστούν στους μαθητές προκειμένου να παρατηρήσουν / αναλύσουν τη συμπεριφορά τους. Τα συμβάντα ενεργοποίησης είναι γνωστά τώρα: μάσημα, βαριά αναπνοή, χτύπημα / χτύπημα σε γραφεία, θέαμα στα πόδια ή τα χέρια που τρέμουν, επαναλαμβανόμενη επαφή και άλλα. Το εργαλείο διαλογής θα παραχθεί ως εφαρμογή για κινητά Android και iOS (Apple iPhones), προκειμένου να είναι φιλικό χρησιμοποιήσιμο και εύκολα κοινόχρηστο μεταξύ των εκπαιδευτικών / μαθητών. Θα διατίθεται ελεύθερα στα αντίστοιχα καταστήματα (Play Store και iTunes).