Aplikacja mobilna Misophonia@School

Aplikacja mobilna Misophonia, która będzie używana w klasach, umożliwi nauczycielom zastosowanie i przeprowadzenie innowacyjnego protokołu badań przesiewowych w celu indywidualizowania uczniów z mizofonią. Główną ideą poza tym jest dostarczenie nauczycielom serii dźwięków lub sytuacji "wyzwalających" (dźwięków i sytuacji, które zwykle powodują, że osoby mizofoniczne czują się źle), które można przedstawić uczniom w celu obserwacji / analizy ich zachowania. Zdarzenia wyzwalające są teraz dobrze znane: żucie, ciężki oddech, / stukanie w biurka, oglądanie potrząsania nogami lub ramionami, wielokrotne dotykanie i inne. Narzędzie do selekcji zostanie wyprodukowane jako mobilna aplikacja na Androida i iOS (Apple iPhones), aby była przyjazna dla użytkowników i łatwa do udostępniania nauczycielom / uczniom. Zostanie on udostępniony bezpłatnie w odpowiednich sklepach (Sklep Play i iTunes).