Κατηγορία: News

0

quarto uno greco

0

Salerno greco

0

Misophonia@School – 3ο Αναπτυξιακό Εργαστήρι- διαδικτυακή συνεδρία

Το 3ο Αναπτυξιακό Εργαστήρι του έργου Misophonia@school πραγματοποιήθηκε μέσω Teams στις 16 Σεπτεμβρίου (2022). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της σύμπραξης του έργου: IDONEUS S.r.l (Ιταλία); Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (Ιταλία); Edizioni di Atlantide (Ιταλία);...

0

Misophonia@School – Ενδιάμεση συνάντηση

Η ενδιάμεση συνάντηση διαχείρισης του έργου Misophonia@school πραγματοποιήθηκε μέσω google meet στις 23 Φεβρουαρίου (2022). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από κάθε χώρα εταίρο:  IDONEUS S.r.l. (Ιταλία);  Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (Ιταλία);  Edizioni di Atlantide (Ιταλία);  İstanbul Aydın...

0

Misophonia@School – 2ο Αναπτυξιακό Εργαστήρι- (Συνεδρία 4)

Το 2ο αναπτυξιακό εργαστήρι (συνεδρία 4) του έργου Misophonia@school πραγματοποιήθηκε μέσω google meet στις 16 Δεκεμβρίου (2021). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από κάθε χώρα εταίρο: IDONEUS S.r.l. (Ιταλία);  Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (Ιταλία);  Edizioni di Atlantide (Ιταλία); ...

0

Misophonia@School – 2ο Αναπτυξιακό Εργαστήρι – (Συνεδρία 3)

Το 2ο εργαστήριο ανάπτυξης (συνεδρία 3) του έργου Misophonia@school πραγματοποιήθηκε μέσω google meet στις 21 Οκτωβρίου (2021). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της σύμπραξης: IDONEUS S.r.l. (Ιταλία);  Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (Ιταλία);  Edizioni di Atlantide (Ιταλία);  İstanbul Aydın...

0

Misophonia@School – 2ο Αναπτυξιακό Εργαστήρι – Συνεδρία 2 (Σχολική ομάδα)

Το 2ο εργαστήριο ανάπτυξης (συνεδρία 2) του έργου Misophonia@school πραγματοποιήθηκε μέσω google meet στις 14 Οκτωβρίου (2021). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της σύμπραξης (Ομάδα Σχολείων): Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (Ιταλία);  İstanbul Aydın University (Τουρκία);   IES Mayorazgo (Ισπανία);  ...

0

Misophonia@School – Εναρκτήρια Συνάντηση – Συνεδρία 2 (εφαρμογή για κινητά)

Η εναρκτήρια συνάντηση (συνεδρία 2) του έργου Misophonia@school πραγματοποιήθηκε μέσω google meet στις 16 Ιανουαρίου (2021). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από κάθε χώρα εταίρο: IDONEUS S.r.l. (Ιταλία);  Istituto Comprensivo Giovanni XXIII (Ιταλία);  Edizioni di Atlantide (Ιταλία);  İstanbul...

0

Misophonia@School – Δεύτερο Εργαστήριο Ανάπτυξης (Συνεδρία 1)

Στις 21 Σεπτεμβρίου (2021), το Project Misophonia@School πραγματοποίησε μια νέα διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των εταίρων, με σκοπό να συζητήσει το περιεχόμενο του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης. Θα περιέχει βίντεο και διαφάνειες και θα είναι δομημένο...

0

Misophonia@School – Πρώτο Εργαστήριο Ανάπτυξης (Συνεδρία 2)

Στις 22 Ιούνιος (2021), το Project Misophonia@School πραγματοποίησε μια νέα διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των εταίρων, με σκοπό να συζητήσει το περιεχόμενο της εφαρμογής για κινητά, στην οποία το πρώτο τεχνικό πρωτότυπο υλοποιείται από την...