Το Κέντρο Διαδικτυακών Πόρων Misophonia@School

Το Κέντρο Διαδικτυακών Πόρων στη Μισοφωνία θα επιλέξει, θα συλλέξει, θα οργανώσει και θα διαδώσει τις πιο σχετικές και επιστημονικά βασισμένες ανοικτές πληροφορίες και ιστορίες που διατίθενται και θα χρησιμεύσει ως κόμβος εκμετάλλευσης για όλα τα προϊόντα και τα αποτελέσματα του έργου. Το Κέντρο Διαδικτυακών Πόρων θα αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο και μοναδικό πόρο για επιστημονικές και τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια και θα απευθύνεται βασικά στους εκπαιδευτικούς των σχολείων και, δεύτερον, στις οικογένειες και σε άλλους άτυπους και μη τυπικούς εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, το Κέντρο Πόρων θα αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς για όλα τα άτομα με μισοφωνία (παιδιά, νέοι, ενήλικες κ.λπ.).

Το Κέντρο Διαδικτυακών Πόρων θα παρέχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά, οργανωμένα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν γενικές και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη Μισοφωνία, όπως:

— Συμπτώματα και ενδείξεις της νόσου της μισοφωνίας.

— Πώς να συμπεριφέρεστε με άτομα που έχουν προσβληθεί από μισοφωνία.

— πολιτιστικά και έμφυλα ζητήματα που σχετίζονται με τη μισοφωνία.

— τελευταίας τεχνολογίας ερευνών και ευρημάτων γύρω από τη Μισοφωνία.

— Πειραματικές μελέτες και θεραπείες.

Το Κέντρο Διαδικτυακών Πόρων θα παρέχει επίσης ένα σύνολο έτοιμων προς χρήση εργαλείων ως εξής:

— Ένας διαδραστικός χάρτης της «Μισοφωνίας Ευρώπης», με τον εντοπισμό όλων των γνωστών οργανισμών, ιδρυμάτων, πρωτοβουλιών και εμπειρογνωμόνων που εργάζονται γύρω από το θέμα της Μισοφωνίας.

— Ένα λεπτομερές γλωσσάριο για να διευκρινίσει τους όρους, τις έννοιες και τις συζητήσεις σχετικά με τη μισοφωνία.

— Μια συλλογή συναρπαστικών ιστοριών σχετικά με τη νόσο της μισοφωνίας και πώς οι άνθρωποι (φοιτητές, εργαζόμενοι, οικογένειες) υπερέβησαν τα σχετικά μειονεκτήματα.

— τη λειτουργία "Ρωτήστε τον ειδικό", με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε επαφή με μια επιλεγμένη πολύγλωσση ομάδα ερευνητών, βοηθών κ.λπ.

— βιβλιογραφία και τη σιτελογραφία για την έρευνα και την εκμάθηση της Μισοφωνίας.

— Ένα πολύγλωσσο φόρουμ που απευθύνεται σε όλα τα είδη χρηστών.