Centrum zasobów sieci Web Misophonia@School

Centrum Zasobów Internetowych na temat Mizofonii będzie wybierać, gromadzić, organizować i rozpowszechniać najbardziej istotne i naukowo oparte otwarte informacje i historie dostępne oraz będzie służyć jako centrum eksploatacji wszystkich produktów i wyników projektu. Centrum Zasobów Internetowych będzie miało być kompleksowym i unikalnym źródłem informacji naukowych i opartych na dowodach na temat choroby i będzie zasadniczo skierowane do nauczycieli szkolnych, a następnie do rodzin i innych nieformalnych i nieformalnych wychowawców kontekstowych. Ponadto Centrum Zasobów będzie ważnym punktem odniesienia dla wszystkich osób z mizofonią (dzieci, młodzież, dorośli itp.).

Centrum zasobów internetowych zapewni wspaniałe funkcje, zorganizowane, aby pomóc ludziom znaleźć ogólne i szczegółowe informacje na temat problemów związanych z mizofonią, podobnie jak:

— Objawy i dowody choroby mizofonii.

— Jak zachowywać się z osobami dotkniętymi mizofonią.

— Kwestie kulturowe i płciowe związane z mizofonią.

— Stan badań i odkryć wokół mizofonii.

— Badania eksperymentalne i metody leczenia.

Centrum zasobów internetowych zapewni również zestaw gotowych do użycia narzędzi, dotyczących:

— Interaktywna mapa "Mizofonicznej Europy", z lokalizacją wszystkich znanych organizacji, instytucji, inicjatyw i ekspertów pracujących wokół tematu Mizofonii.

— Szczegółowy glosariusz wyjaśniający terminy, znaczenia i dyskursy na temat mizofonii.

— Zbiór wciągających opowieści o chorobie mizofonii i o tym, jak ludzie (studenci, pracownicy, rodziny) wyprzedzili związane z nią niedogodności.

— Funkcja "Zapytaj eksperta", dzięki której ludzie mogą skontaktować się z wybraną wielojęzyczną grupą badaczy, pomocników itp.

— Bibliografia i sitografia do badań i poznawania mizofonii.

— Wielojęzyczne forum skierowane do wszystkich rodzajów użytkowników.