Središče Misophonia@School spletnih virov

Spletni viri centra za misofonijo bodo izbrali, zbirali, organizirali in širili najbolj relevantne in znanstveno temelječe odprte informacije in zgodbe, ki so na voljo, in bo služil kot središče za izkoriščanje vseh produktov in rezultatov projekta. Spletni viri bodo namenjeni kot celovit in edinstven vir znanstvenih in dokazov temelječih informacij o bolezni, namenjen pa bo učiteljem šol in drugič družinam ter drugim neformalnim in neformalnim izobraževalcem. Poleg tega bo Center za vire pomembna referenčna točka za vse osebe z misofonijo (otroci, mladi, odrasli itd.).

Spletni center za vire bo zagotavljal odlične funkcije, organizirane tako, da bodo ljudje lažje našli splošne in specifične informacije o vprašanjih, povezanih z misofonijo, kot:

— simptomi in dokazi o bolezni misofoniji.

— Kako se obnašati z ljudmi, ki so prizadeti od Misophonia.

— vprašanja v zvezi s kulturo in spolom, povezana z misofonijo.

— stanje umetnosti raziskav in ugotovitev okoli Misophonia.

— eksperimentalne študije in zdravljenja.

Spletno središče za vire bo zagotovilo tudi nabor orodij, ki so pripravljena za uporabo, kot so:

— Interaktivna karta "Misofonske Evrope", z lokalizacijo vseh znanih organizacij, institucij, pobud in strokovnjakov, ki delujejo na temo Misophonia.

— Podrobni slovar za razjasnitev izrazov, pomenov in diskurz o misofoniji.

— Zbirka zanimivih zgodb o bolezni misofoniji in o tem, kako so ljudje (študenti, delavci, družine) prehitili sorodne slabosti.

— Funkcija »Vprašaj strokovnjaka« s katero lahko ljudje pridejo v stik z izbrano večjezično skupino raziskovalcev, pomagalcev itd.

— bibliografija in sitografija za raziskovanje in spoznavanje misofonije.

— Večjezični forum, namenjen vsem vrstam uporabnikov.