Έργο

Η μισοφωνία είναι μια σοβαρή και ιδιαίτερη μορφή μειωμένης ηχητικής ανοχής και δυσφορίας στα αυτιά ή τον πόνο στα αυτιά, που σχετίζεται με την έκθεση στον ήχο. Ο όρος "Μισοφωνία" εμφανίστηκε το 2001 για πρώτη φορά, σε μια επιστημονική εργασία των νευροεπιστήμονων Margaret M. Jastreboff και Pawel J. Jastreboff. Σε αυτό το έγγραφο ξεχώρισαν τη Μισοφωνία από τη Φωνοφοβία, μια γνωστή διαταραχή του ήχου με ψυχολογική προέλευση. Διαφορετικά από τη φωνοφοβία, η Μισοφωνία φαίνεται να είναι μια διαταραχή σε νευρολογικό επίπεδο. Επί του παρόντος, οι έρευνες και οι μελέτες για τη Μισοφωνία δεν έχουν επιτύχει τελικούς αλλά σημαντικούς στόχους. Το 2017, μια πειραματική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Newcastle και με επικεφαλής τον Sukhbinder Kumar (ο οποίος είναι μέλος του προσωπικού του παρόντος έργου), αποκάλυψε μια φυσική διαφορά στον μετωπιαίο προμετωπιαίο φλοιό μεταξύ των εγκεφαλικών ημισφαιρίων των ατόμων με Μισοφωνία, με υψηλότερη μυελίνη στη γκρίζα ύλη του κοιλιακού προμετωπιαίου φλοιού. Η μισοφωνία αναγκάζει τα παιδιά, τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους που επηρεάζονται από αυτήν, να συμπεριφέρονται με τρόπο που να εμποδίζει την είσοδο σε πιο δυνατά περιβάλλοντα και να εργάζονται και να αλληλεπιδρούν κοινωνικά.

Το Misophonia@School έργο θα πραγματοποιήσει δραστηριότητες μελέτης και υλοποίησης που απευθύνονται στην παραγωγή των ακόλουθων τεσσάρων πνευματικών αποτελεσμ
άτων:– IO1: Misophonia Mobile Application.
— IO2: Μάθημα Ηλεκτρονικής Μάθησης Μισοφωνίας.
— IO3: Εγχειρίδιο μισοφωνίας.
— IO4: Κέντρο Πόρων Ιστού Μισοφωνίας.

Όλα τα Misophonia@School προϊόντα θα είναι σταδιακά διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα σε 9 γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πολωνία, Τουρκικά, Γερμανικά, Σλοβενικά, Ελληνικά και Ισλανδικά.