Εξόδους

Το έργο Misophonia@School πραγματοποίησε έρευνα και εφαρμογή δραστηριοτήτων για την παραγωγή των ακόλουθων τεσσάρων Πνευματικών Παραδοτέων:

— Π1: Εφαρμογή για Κινητά Τηλέφωνα για τη Μισοφωνία. Μία εφαρμογή για εκπαιδευτικούς, για χρήση στις τάξεις, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουν και να εκτελούν ένα καινοτόμο πρωτόκολλο ελέγχου για τον εντοπισμό μαθητών με Μισοφωνία.

— Π2: Ηλεκτρονικό Μάθημα για τη Μισοφωνία. Το ηλεκτρονικό μάθημα για κατάρτιση των εκπαιδευτικών παρουσιάζει εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και συμπεριφορικές στρατηγικές για να βοηθηθούν οι μαθητές με Μισοφωνία κατά τη διάρκεια της καθημερινής σχολικής ζωής.

— Π3: Εγχειρίδιο για τη Μισοφωνία. Το Εγχειρίδιο περιέχει μεθοδολογικές και επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τα πιο πρόσφατα ευρήματα για τη Μισοφωνία, και παρουσιάζει το καινοτόμο πρωτόκολλο ελέγχου που έχει δημιουργηθεί.

— Π4: Κέντρο Διαδικτυακών Πόρων για τη Μισοφωνία. Απευθύνεται σε οικογένειες και εκπαιδευτικούς άλλων άτυπων πλαισίων – επιλέγει, συλλέγει και οργανώνει σχετικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες, ελεύθερα διαθέσιμες, πληροφορίες.