Izhodov

Projekt Misophonia@School bo izvedel študijske in izvedbene dejavnosti za izdelavo naslednjih štirih intelektualnih izhodov:— I
O1: Misophonia Mobile Application. Aplikacija za učitelje, ki se bo uporabljala v učilnicah, s tem bodo lahko uporabljali in izvedeli inovativni protokol za presejalni program za razmnoževanje učencev z misof
onijo.— IO2: Tečaj e-učenja misofonie. Tečaj e-učenja za učitelje bo predstavil vse izobraževalne, okoljske in vedenjske strategije za pomoč učencem z misofonijo v vsakdanjem šolskem življenju.— IO3:
Priročnik za misofonijo. Izdelane in predstavljene bodo metodološke in znanstvene informacije, ki obravnavajo novejše ugotovitve o misofoniji in prikazujejo inovativni protokol presejalnega pregle
da.— IO4: Spletni viri za misofonijo. Namenjeno družinam in drugim edukatorjem neformalnih kontekstov, bo izbralo, zbiralo in organiziralo ustrezne in znanstveno temelječe odprte informacije.

Vsi Misophonia@School bodo postopoma na voljo na tej spletni strani v 9 jezikih: angleščini, italijanščini, španščini, poljski, turščini, nemščini, slovenščini, grščini in islandščini.