Wyjść

W ramach projektu Misophonia@School zostaną przeprowadzone działania badawcze i wdrożeniowe mające na celu wyprodukowanie następujących czterech produktów intelektua
lnych: — IO1: Misophonia Mobile Application. Aplikacja dla nauczycieli, która ma być używana w klasach, która pozwoli im aplikować i przeprowadzać innowacyjny protokół badań przesiewowych w celu indywidualizacji uczniów z Mizofo
nią.— IO2: Kurs e-learningowy Mizofonia. Kurs e-learningowy dla nauczycieli zaprezentuje wszystkie strategie edukacyjne, środowiskowe i behawioralne, aby pomóc uczniom z Mizofonią podczas ich codziennego życia szkolnego.—
IO3: Podręcznik Misophonia. Opracowane i przedstawione zostaną informacje metodologiczne i naukowe dotyczące najnowszych ustaleń dotyczących Mizofonii i ilustrujące innowacyjny protokół badań przesiewowych
.— IO4: Misophonia Web Resource Centre. Ukierunkowana na rodziny i innych nieformalnych nauczycieli kontekstów, będzie wybierać, gromadzić i organizować istotne i naukowo oparte otwarte informacje.

Wszystkie Misophonia@School produkty będą stopniowo dostępne na tej stronie w 9 językach: angielskim, włoskim, hiszpańskim, polskim, tureckim, niemieckim, słoweńskim, greckim i islandzkim.