Çıkış

Misophonia@School proje, aşağıdaki dört Entelektüel Çıktıyı üretmek için ele alan çalışma ve uygulama faaliyetleri yürütecektir:—
GÇ1: Misophonia Mobil Uygulaması. Öğretmenler için, sınıflarda kullanılacak, misophonia ile öğrencileri ayırt etmek için yenilikçi bir tarama protokolü uygulayabilmelerini ve gerçekleştirebilmelerini sağlayacak bir uyg
ulama.— IO2: Misophonia E-öğrenme Kursu. Öğretmenlere yönelik e-öğrenme eğitim kursu, misophonialı öğrencilere günlük okul hayatları boyunca yardımcı olmak için tüm eğitim, çevresel ve davranışsal stratejileri sunacak.—
IO3: Misophonia El Kitabı. Misophonia ile ilgili daha yeni bulgularla ilgilenen ve yenilikçi tarama protokolünü gösteren metodolojik ve bilimsel bilgiler üretilecek ve sunulacaktır.— I
O4: Misophonia Web Kaynak Merkezi. Aileleri ve diğer gayri resmi bağlamların eğitimcilerini hedef alan örgüt, ilgili ve bilimsel temelli açık bilgileri seçecek, toplayacak ve düzenleyecektir.

Tüm Misophonia@School ürünler bu web sitesinde İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Polonya, Türkçe, Almanca, Slovence, Yunanca ve İzlandaca olmak üzere 9 dilde aşamalı olarak sunulacaktır.