Podręcznik Misophonia@School

Ze względu na swoje szczególne zachowanie, osoby z mizofonią są zwykle uważane za niespołeczne, słabe psychicznie, trudne, nieprzyjażne. Tylko głęboka i naukowo oparta wiedza na temat choroby może pomóc w dalszym rozwoju tego błędnego przekonania i uprzedzeń, a dotyczy to nauczycieli szkolnych, a także wszystkich wychowawców, od rodziców i rodzin po inne nieformalne i pozaformalne konteksty. Niniejszy podręcznik dostarczy metodologicznych, edukacyjnych i naukowych wytycznych dotyczących nowszych odkryć dotyczących mizofonii i ilustrujących innowacyjny protokół badań przesiewowych ustanowiony przez partnerstwo i wdrożony w Intellectual Output 1 (aplikacja mobilna). Podręcznik zapewni wysokiej jakości treści ze względu na wysokie kwalifikacje naukowe personelu projektu.