Strona główna

Misophonia@School – Włączenie studentów z chorobą mizofonii do szkół europejskich jest partnerstwem strategicznym programu Erasmus+ (działanie kluczowe 201) opracowanym dzięki współfinansowaniu przez Komisję Europejską – program Erasmus+ (włoska agencja).

Projekt „Misophonia@School” ma na celu działanie na poziomie edukacyjnym z dwóch różnych celów, które wydają się być najbardziej istotne
teraz: — pierwszy, na bardzo specyficznym poziomie szkoły, poprzez stworzenie szkolenia nauczycieli on-line i innowacyjny protokół badań przesiewowych – w oparciu o najnowsze wyniki naukowe i zbudowany jako aplikacja mobilna – z którym nauczyciele szkół podstawowych, średnich i średnich będą mogli individuate uczniów z Misophonia i zarządzać ich bardzo stan;-
– drugi, na poziomie życia uczniów ampler, poprzez rozpowszechnianie wśród rodzin studentów (i innych rodzajów nauczycieli, trenerów sportu, itp.) otwartej i naukowo opartej wiedzy na temat zagadnień związanych z Mizofonią, która może mieć wpływ na różne procesy emocjonalne, edukacyjne i rozwojowe, poprzez utworzenie i prowadzenie Europejskiego Centrum Zasobów Internetowych w mizofonii oraz opracowanie podręcznika metodologicznego i naukowego.

Aby osiągnąć te cele, stworzono partnerstwo 8 krajów, skupiające wysoko doświadczone organizacje i specjalistów z Włoch, Austrii, Słowenii, Cypru, Islandii, Hiszpanii, Polski i Turcji.

Projekt Misophonia@School rozpoczął się 1 września 2020 roku i zakończył się 31 sierpnia 2023 roku.