Tečaj Misophonia@School e-učenja

Učenci z misofonijo lahko živijo vsakdanje šolsko življenje kot nekaj, česar se je treba izogniti, ker se počutijo v sovražnem okolju. Jezno se počutijo zaradi vedenja sošolcev (zakaj mi proizvajajo toliko sprožilcev?), saj jim tisti sprožilci preprečujejo, da bi pozornost namenili študiju, pouku itd. Učitelji bodo morali vedeti, da je to pomanjkanje pozornosti posledica misofoničnih ljudi, ki imajo nevroatipične možgane. Tečaj usposabljanja za e-učenje Misophonia za učitelje bo predstavil vse izobraževalne, okoljske in vedenjske strategije za pomoč učencem z misofonijo v vsakdanjem šolskem življenju.