Domov

Misophonia@School – Vključno s študenti z boleznijo misofonijo v evropskih šolah je strateško partnerstvo Erasmus+ (ključni ukrep 201), razvito zaradi sofinanciranje Evropske komisije – Erasmus+ programa (Italijanska agencija).

Projekt "Misophonia@School" je ukrepati na izobraževalni ravni z dvema različnima namenoma, ki sta zdaj najbolj pomembna: — pr
vi, na zelo specifični šolski ravni, Ustvarjanjem on-line tečaja za učitelje i inovativnim protokolom za presejalni program – zasnovan na najskorijajšim znanstvenim rezultatima i gradili se u mobilnu aplikaciju – s katero bodo osnovni, srednji i srednjošolski učitelji mogli individue učence s Misophoniom i upravljati njihovim stanjem;–
drugi, na nivoju življenja amplerskih učenika, difuznom medunarodnim družinama (i drugim vrstama edukatora, sportski treneri itd.) open and scientifically-based knowledge about Misophonia related issues that can affect various emotional, educational, and development processes, through the setting and running of a European Web Resource Centre on Misophonia and production of a methodological and scientific handbook.

Za dosego teh ciljev je bilo ustanovljeno partnerstvo 8 držav, ki je združilo visoko izkušene organizacije in strokovnjake iz Italije, Avstrije, Slovenije, Cipra, Islandije, Španije, Poljske in Turčije.

Projekt Misophonia@School se je začel 1. septembra 2020, končal pa se bo 31. avgusta 2023.