Ana sayfa

Misophonia@School – Avrupa Okullarında Misophonia Hastalığı Olan Öğrencileri De Dahil Etmek, Avrupa Komisyonu – Erasmus+ Programı (İtalyan Ajansı) tarafından ortaklaşa finanse edilmesi sayesinde geliştirilen bir Erasmus+ Stratejik Ortaklığıdır (Key Action 201).

“Misophonia@School” projesi, şu anda en alakalı görünen iki farklı amaçla eğitim düzeyinde hareket etmeyi amaçlamaktadır:-
– birincisi, çok özel okul düzeyinde, bir öğretmen eğitimi çevrimiçi kurs ve yenilikçi bir tarama protokolü oluşturarak – en son bilimsel sonuçlara dayanarak ve bir mobil uygulama olarak inşa edilen – ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin misophonia ile öğrencileri ayırabileceği ve durumlarını yönetebileceği;– ikincis
i, öğrencilerin yaşam düzeyine göre, öğrencilerin aileleri (ve diğer eğitimciler, spor eğitmenleri vb.) arasında yayılarak, Çeşitli duygusal, eğitimsel ve gelişim süreçlerini etkileyebilecek Misophonia ile ilgili konular hakkında açık ve bilimsel tabanlı bilgi, Misophonia hakkında bir Avrupa Web Kaynak Merkezi kurulması ve işletilerek ve metodolojik ve bilimsel bir el kitabının üretilmesi yoluyla.

Bu hedeflere ulaşmak için İtalya, Avusturya, Slovenya, Kıbrıs, İzlanda, İspanya, Polonya ve Türkiye’den son derece deneyimli organizasyonları ve profesyonelleri bir araya getiren 8 ülkeli bir Ortaklık oluşturuldu.

Misophonia@School projesi 1 Eylül 2020’de başladı ve 31 Ağustos 2023’te sona erdi.